Kulturnytt

Här finns inget ljud
Attacken i Nice skapar oro för festivalsäkerhet. Gunnar Bolin om avlidne författaren Péter Esterházy. Barnen slår tillbaka i Vinterbergs film Kollektivet.