Religionens roll i ett förändrat Sverige

44 min
Hur har den religiösa kartan i Sverige förändrats de senaste 20 åren? Är vi fortfarande ett av världens mest sekulära länder eller har Sverige och svenskarna blivit mer religiösa?

Programnamnet Människor och tro har existerat i 40 år med varierande innehåll. För 20 år sedan förändrades inriktningen till att bli mer nyhets- och aktualitetsinriktad. 2010 startar Människor och tro med två tillbackablickar som speglar vårt uppdrag: att bevaka skärningspunkten mellan religion och politik.

Programmet den 8 januari handlar om ett förändrat och mångreligiöst Sverige. Vi analyserar 20 års debatt om religionsfrihet, slöjor och konfessionella friskolor. Kyrkans skilsmässa från staten och islams uppdykande i Sverige tas också upp, liksom religionens roll i nationella trauman, som till exempel Estoniakatastrofen och diskoteksbranden i Göteborg.

Gäster hos programledaren Tithi Hahn är Nalin Pekgul, ordförande i socialdemokraternas kvinnoförbund, Erik Lindfelt journalist och tidigare medarbetare på Människor och tro samt Susanne Wigorts Yngvesson, teolog och etikforskare.

Producent: Åsa F Vestergren

Här kan du lyssna på en längre version av Människor och tro Special från den 8 januari 2010 med bland annat extra material om förre ärkebiskopen KG Hammar: