VR Vetandets värld 20100108

20 min
Förr var tredje batteriet utrustat med kanoner som skulle försvara Stockholms inlopp. Nu håller berganläggningen på att omvandlas till en perfekt övervintringsmiljö för fladdermöss. Redaktör: Lena Näslund