Med Klara Zimmergren - Samtal om att bli gammal

27 min
Hur förändras relationerna när vi blir äldre? Och hur vet det vuxna barnet vad de åldrande föräldrarna egentligen behöver? Klara Zimmergren samtalar med Ingmar Skoog, Birgitta Ulfsson och Marianne Pipping Edström.