VR Vetandets värld 20091229

19 min
Tio år efter millenniebuggen. För tio år sedan stod världen på tröskeln till 2000-talet. Vid sidan av feststämningen kring det nya millenniet fanns också oron för att ”millenniebuggen” skulle orsaka dataproblem världen över. I Sverige, liksom i stora delar av världen, hade ett intensivt, dyrt och mycket omfattande förberedelsearbete lagts ner under 1990-talets slut för att 2000-säkra alla samhällskritiska funktioner. Redaktör: Ylva Carlqvist Warnborg