Finns det medlidande? Finns det hopp?

41 min
När fredsprocessen bröt ihop, bröts också i princip alla vardagliga kontakter mellan israeler och palestinier på Västbanken. Muren mellan folken är inte bara fysisk, utan också psykologisk. När Cecilia Uddén återvänder till Gaza, ett år efter att kriget startade, ställer hon frågan: - Är det möjligt för israeler och palestinier att förstå varandra, att leva sig in i varandras lidande? Hur tänker israeler om situationen i Gaza idag? Och vad vet palestinier om Förintelsen? I programmet möter du musikerna i Gaza Rappers, Hagai Levy - mannen bakom TV-succén "In Treatment", och de israeliska ungdomarna som smugglas in till Betlehem för att träffa sina palestinska kompisar. Och många andra. Inte minst Sidsel Vold, norsk korrespondent i mellanöstern.