Historia och fiktion i julberättelserna

44 min
OBS: Sändning endast Annandag jul kl 17.00 I jul hörs de välkända orden från Lukas evangelium igen: "Från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas." Josef och Maria färdades till Betlehem där Jesus föddes och lades i en krubba. Änglar sjöng för herdarna och en stjärna ledde de vise männen rätt som en modern GPS-apparat. Vad kan vi veta om historiciteten? Den amerikanske Jesusforskaren Marcus Borg menar att berättelserna - de är två stycken - inte berättar faktisk historia utan är metaforer, där betydelsen i berättelsen är viktigare än historiciteten. Evangelierna är också starkt subversiva. Jesus ges titlar som Herre, Guds son, Världens frälsare, Fredsfurste. Samma titlar som kejsaren! Målet för kejsaren och de kristna var detsamma: fred. Men metoderna var olika: kejsaren ville uppnå fred genom våld, de kristna genom rättvisa. Kollision var oundviklig. I studion samtalar Lina Sjöberg, forskare i Gamla Testamentet, Birger Olsson, professor i Nya Testamentet och pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin. Arkeologin i Heliga landet har alltid fått tjäna de Bibeltroendes längtan efter att få de bibliska händelserna bekräftade. Antikkännaren Hatte Furuhagen kommer snart med en bok om biblisk arkeologi, där han framhåller att arkeologin i Heliga landet har följt andra regler än på andra håll. Camilla Widebeck besöker den arkeologiska parken David stad i Jerusalem. Programledare: Tithi Hahn Producent: Sören Wibeck