Lärarrummet: Den viktiga föräldrakontakten

Här finns inget ljud
Vägledaren" arbetar med att öka dialogen mellan hem och skola och hjälper föräldrar från andra länder att bli mer delaktiga i barnens skolgång. Möt vägledare i Västerås kommuns inkluderingsteam. UR