VR Vetandets värld 20091222

19 min
Digitala bibliotek. Fullständig digitalisering av all världens böcker, ljud/bild och historiska handlingar - dvs ett världsbibliotek på nätet - är tills vidareen vision. Googles Book Project, där 30-50 miljoner böcker skannas in är ett första steg, men möts av kritik om dominans och risk för kränkning av upphovsrätt. Vi hör bl.a. forskningschefen Pelle Snickars på Kungliga biblioteket som beskriver den svåra ekonomiska situation som världens stora nationalbibliotek står inför, när man ska digitalisera, och den nya konkurrenssituation som uppstått.