Mats Caldeborg

4:00 min
Jag tror på det lilla

Mats Caldeborg är skulptör och bor i Järnäsklubb i Västerbottens kustland. Han driver tillsammans med sin hustru Katrin Konsthall Norra Kvarken som i sommar visar utställningen; Mats Caldeborg akt II :   ”Alltings Evighet”  I utställningen deltar elva till temat inbjudna gästkonstnärer.