Sorg är inte farligt – Annebelle Gyllenspetz

8:47 min
Annebelle Gyllenspetz, copywriter i Göteborg.

Den här veckan är den sista av tre sorgeveckor i den judiska kalendern och den avslutas med Tisha BÁv, en sorge- och fastedag. Just på den dagen sägs templet i Jersualem ha förstörts.

Katastroferna har varit många ända in i vår tid och de har påverkat det judiska sinnet djupt. Det finns en viktig anledning att minnas det onda. Genom att komma ihåg sitt förflutna kan det hjälpa oss att bättre uppskatta det goda.

-Vi får ta sorgen på allvar, för den är en del av människans lott. Kanske kan denna sorgevecka öppna våra ögon en aning till vår egen roll i Guds skapelse.

Text

Jesaja 54:11-14

Musik

Enya/May it be

 

Musik som spelats i avsnittet