Studio Ett tisdag 8 augusti

Här finns inget ljud
Over shoot day. Order om att gripa Bonafini. Bilbingo. Nikeisha Andersson. Vårväderstorget dom. Sudan flyktingläger. Pakistan. Sara Sjöström OS.