Nyheter från Vetenskapsradion

4:51 min
Den biologiska mångfalden under markytan är ofta förbisedd men viktig, och beskrivs nu i ny atlas. Genen som gör att hästar kan gå passgång uppstod i England under 800-talet enligt ny forskning. Och även om elitidrottare under varma Rio-os bälgar i sig vatten så behöver inte alla göra det.