Den fängslade bokförläggarens dotter, diplomatins nya spelregler och kinesisk hip-hop

41 min
Åt vilket håll går utvecklingen i Kina? Hur låter kinesisk hip-hop? Och så blir det en exklusiv intervju med dottern till den försvunne bokförläggaren.

Hur är läget i Kina egentligen? Malin Oud, Kinakännare och rådgivare i frågor om mänskliga rättigheter och hållbart företagande, kommer till studion. Hon följer utvecklingen i Kina och vittnar om att landet går utanför gränserna för att kontrollera yttrandefriheten – hur märks det? Hur stort spelrum får organisationer i Kinas offentliga rum?

Medverkar i programmet gör också Tilde Lewin, frilansjournalist och tidigare Pekingbo. Hur har populärkulturen förändrats i Kina? Hanna har själv en spaning om att de kinesiska myndigheterna har börjat driva en nya slags propagandaestetik. Stämmer det? Vi får också smakprov på kinesisk hip-hop. Vilka initiativ tas i det kinesiska kulturlivet som ligger utanför kommunistpartiets radie?

Hanna frågar sig också om Kina försöker sätta nya diplomatiska spelregler? Förra hösten fängslades den svenske bokförläggaren Gui Minhai i Kina. Han har ännu inte släppts och har hittills tvingats till två bekännelser på kinesisk TV. Vi har med oss publicistens dotter, Angela Gui, direkt ifrån London. Vad är det senaste hon har hört angående sin pappa? Vad tycker hon att svenska myndigheter har gjort för Gui Minhai? Och vad vill hon att de ska göra?

Går det att dra paralleller mellan fallen Gui Minhai och Dawit Isak? Har svenska myndigheter och det svenska samhället tagit lika starka initiativ? Hanna hör med Ola Wallin, ordförande i Internationella Förläggareföreningen IPA.

Epost: korrespondenterna@sverigesradio.se

Programledare: Hanna Sahlberg
Producent: Nina Kruse