Religionsfrihet i Europa

44 min
Folkomröstningen i Schweiz om minareter har återigen väckt frågan om vad som är religionsfrihet i Europa. Hur medvetna är vi i det sekulära Sverige om religionsfrihetens möjligheter och begränsningar?

Är religionsfriheten något som särskilt bör lyftas fram i internationella sammanhang eller räcker det med att vi värnar mänskliga rättigheter? Katherine Cash från Svenska Missionsrådet och Christer Sturmark från förbundet Humanisterna gästar Människor och tro.

Kan muslimsk finansiering bidra till integrationen av invandrare från muslimska länder eller är det ett brott mot den franska principen om att staten inte ska några religiösa hänsyn? Debatt i Frankrike där man från och med nästa år kommer att kunna använda sig av finansiella tjänster baserat på Sharialagar. Reportage av frilansjournalisten Anna Trenning-Himmelsbach.

Barnens judiska ö är titeln på en nyutkommen bok om Glämsta, en sommarkoloni för judiska barn, som nu blivit 100 år. Det är en berättelse om verksamheten som gått från fattigvård tillsommarparadis, men handlar framför allt om den dubbla identitet det innebär att omfatta både det svenska och det judiska. Hör Jonna Wolff, som hittade sitt judiska sammanhang på Glämsta, och bokens författare Mattias Grosin i ett samtal om kolonins betydelse igår, idag och i morgon på en personlig nivå och för den svensk-judiska berättelsen.

Programledare: Tithi Hahn
Producent: Åsa F Vestergren