Hormoslyret

81 min
När det snabbväxande lövslyet börjar ta över de svenska kalhyggena under 70-talet får skogsbolagen upp ögonen för det nya mirakelmedlet Hormoslyr. I den monokultur som skogsägarna eftersträvade i sina skogar fanns det ingen plats för lövträd. Med flygplan och handsprutor besprutade man lövslyet med häpnadsväckande resultat.

Hormonerna i växtgiftet Hormoslyr gjorde så att plantorna växte ihjäl sig och med dessa försvann också problemen för skogsbolagen. Men den bristfälliga forskningen kring växtgiftet ruvade på en fruktansvärd hemlighet. Hormoslyret påverkade inte bara de besprutade växterna utan även de som handskades med medlet.

När en ovanlig typ av cancer drabbar de människor som varit i kontakt med Hormoslyret växer misstankarna att allt inte står rätt till. Men kampen mot Hormoslyret skulle bli långdragen och krävande, inte minst när man måste slåss mot både skogsbolag och myndigheter för att få ett slut på besprutningarna. P3 Dokumentär berättar historien om besprutningarna med Hormoslyr under 70-talet.

Producerat av: Kristofer Hansson
Sändes första gången: 29 november 2009