Ska PO bli MO efter 40 år?

20 min
Ska Allmänhetens pressombudsman (PO) omvandlas till Allmänhetens medieombudsman (MO)? Och Pressens opinionsnämnd bli Mediernas opinionsnämnd? Den diskussionen är i gång igen i samband med att PO fyller 40 år. Enligt en undersökning vill en majoritet av "Landets ledande publicister" att en medieombudsman och en medienämnd ska ta hand om inte bara pressens övertramp, utan även radions, tevens och nätets etiska frågor.

Detta inte minst för att alla massmedier mer eller mindre "växer ihop". Tidningar sänder tv, radio och tv finns på webben med text och nätmedierna innehåller lite av varje.

"Jättehedersdomstol"?

Men är det praktiskt genomförbart med ett frivilligt etiskt system, en hedersdomstol för alla medier?

Kan en ny gemensam instans ta hand om alla de frågor som statliga Granskningsnämnden för radio och tv sköter?   

Vill undgå lagstiftning 

Den stora vinsten är att allmänheten bara har en instans att vända sig till oavsett vilket massmedium kritiken gäller. Man vet bättre vart man ska vända sig om man vill klaga.

Och kanske framför allt - medierna undgår en hårdare lagstiftning, som annars kanske hotar bakom hörnet.

Lågt intresse hos SR och SVT

Så vad säger nuvarande PO, Yrsa Stenius om saken? Och public service-radions och tevens ledningar? Är de lika intresserade av en sådan här lösning som merparten av de svenska tidningsledarna tycks vara?

Med i programmet är Yrsa Stenius, Ola Sigvardsson - chefredaktör och publisher på Östgöta Corren i Linköping - och Fredrik Nejman, som tillsammans med kollegorna Mikael Bergling och Torbjörn von Krogh, skrivit boken "Extra: 40 år av övertramp. PO/PON 1969-2009 - pressetikens framväxt, funktion och framtid".

Få anmälningar i början

Hör också hur PO/PON har fungerat fram tills idag.

Opinionsnämnden grundades redan 1916, men anmälningarna var inte särskilt många i början.

Kvällstidningarna etablerade

Under 60-talet blev klagomålen desto fler. Inte minst på grund av att kvällstidningarna växte kraftigt och ledande politiker krävde hårdare lagar.

Svaret från pressen blev att i november 1969 inrätta PO, Allmänhetens pressombudsman. 

Aftonbladet i oönskad topp

Under de gångna 40 åren har Aftonbladet klandrats 253 gånger, medan Expressen fällts i 183 fall.

är till för privatpersoner som känner sig illa behandlade av tidningarna eller deras webbsajter. Och anmälan ska ske senast tre månader efter publicering. 

Reglerat i tillståndet

Granskningsnämnden () prövar om innehållet i radio- och TV-program följer de regler som finns för sändningarna. Nämnden publicerar också rapporter om det svenska radio- och TV-utbudet. 

Här kan program eller inslag alltså också fällas för partiskhet och osaklighet.