EU:s framtid som fristad

55 min
Under svensk ledning lägger Europa fast linjen för mottagande av migranter. Reportage med anhöriga till de som dött i vattnen utanför Italien och Malta, från kön av flyktingar i Grekland, och om EU-länders mutor för migrantmurar i diktaturer. Är besluten att skydda Europa något som hotar skyddet för de skyddsbehövande? Migrationsminister Tobias Billström och Vänsterpartiets Kalle Larsson i studion.

Solidaritet är ett honnörsord på många sätt. Inte minst i de olika dokument som producerats inom EU när det gäller framtiden för en gemensam politik för migranter och flyktingar. EU-kommissionen skriver ”Solidariteten måste stå i centrum för den gemensamma politiken och EU behöver således utöka stödet till de medlemsstater som är mest utsatta för migrationstrycket.” och resonemanget återkommer i Stockholmsprogrammet. Stockholmsprogrammet lägger fast inriktningen för EU-samarbetet rätts- och säkerhetsområdet de kommande fem åren och ska klubbas på EU:s toppmöte om 10-11 december.  I studion migrationsminister Tobias Billström (M) och Kalle Larsson, riksdagsledamot och Vänsterpartiets talesperson i migrationsfrågor, om asylfrågorna och EU:s framtid som fristad.

I Malmö hölls nyligen en manifestation för att stoppa avvisningen av fem ensamkommande barn, som nu ska avvisas till EU-landet Malta dit de först kom. Fahed, 14 år, och  Eliaas, 16 år, är två av dem som ska utvisas. SR Malmös Tobias Wallin talat med dem och Asylgruppen i Malmö vid en demonstration på Davidshallsbron i Malmö. Migrationsverket hänvisar till Dublinförordningen där EU:s länder kommit överens om att asylsökande ska prövas i det land de först kom till.

Flera EU-länder har slutit egna avtal med grannländer på andra sidan Medelhavet. I år slöts det stora ”vänskapsavtalet” mellan Italien och Libyen; Italien investerar 200 miljarder dollar årligen i bygget av Libysk infrastruktur, tex radarssystem för att övervaka Libyens ökengräns i söder. Italien skänker också patrullbåtar till Libyen och har inlett gemensamma patrulleringar med Libyska flottan. FN:s flyktingorgan har riktat skarp kritik och har samlat vittnesmål som visar att Italien helt sonika direktavvisar asylsökande till uppsamlingsläger i Libyen. Och Italien har börjat straffbelägga dem som hjälper båtmigranter till italiensk mark.  
Det var utanför den italienska ön Lampedusa, utanför italienska Lampedusa, som Maltas kustbevakning hittar en gummiflotte den 20 augusti i år. Ombord finns fem personer. Dom berättar att dom rest från Tripoli i Libyen den 28 juli. Närmare åttio personer var dom från början på båten, berättar dom. Men alla dom andra,ca 75 personer, har dött. Två av dom som dog är Abel Yohannes, 20 år och Filmon Gheressin, 22 år, från Eritrea. Dom var barndomskamrater, berättar Filmons moster Milete Bahta när Konflikts Randi Mossige-Norheim ringer henne i hemmet i som bor i Kansas i USA.

Grekland, vid EU:s yttre gräns, står idag för störst antal illegalt inresta flyktingar. Den stora mängden, vissa siffror säger så många som 200 000 om året,  har lett till stora problem för asylmottagningen. Den tidigare regeringen hanterade det bland annat med massaresteringar av människor, internering och deportering. Den nya socialdemokratiska regeringen har tidigt markerat att dom ska ta tag i problemet och skapa en humanitär flyktingmottagning, men när vi besöker den grekiska huvudstaden har inte mycket hänt. Den nya vice ministern för Citizen Protection, medborgarnas beskydd, Spyros Vougiás, säger att han strävar efter en förändring, men att EU:länderna måste dela ansvaret med Grekland. Ketty Kehayioylou, UNHCR, samt människorättsadvokaten Spyros Rizakos, är kritiska till hur flyktingmottagningen fungerar idag. Frilansjournalisten Petra Quiding åkte till ökända Petru Ralli polis station i utkanten av staden, där tusentals flyktingar samlas för att köa till en möjlighet till en ny kö – den till kön för att överhuvudtaget få sin sak prövad så småningom.

Frontex grundades 2005 för att skapa en central myndighet, under Europakommisionen, som skulle samordna säkerheten för EU's yttre gränser. Frontex består idag av ett huvudkontor och insatsstyrkor dit alla medlemsländer bidrar. Frontex verkar i luften, till sjöss och på land. De understödjer vid större migrationsflöden, kartlägger och samordnar också avvisningar. I Stockholmsprogrammet efterlyser man ett förtydlgat och utvidgat mandat för Frontex, med regionala kontor längs EU:s södra och östra gränser. Sverige har hittills bidragit med personal för avvisningar och för flyg- och kustbevakning i bla grekiska vatten. Konflikts David Mehr fick tag på Peter Samulesson, vid svenska kustbevakningen på Frontexuppdrag, mitt i den grekiska övärlden, mitt i natten, då Samuelsson precis avslutat ett nattpass där de funnit 25 migranter i en plastjolle i sundet mellan Grekland och Turkiet.

På ett internationellt forskningseminarium på Kulturhuset i Stockholm, arrangerat av kulturforumet Re Orient, talade bland annat den brittiske journalisten och författaren Philippe LeGrain, som skrivit boken Immigrants, your country needs them och PO Hansen, statsvetare vid Linköpings universitet. Frilansjournalisten Anna-Klara Bankel var där.

Programledare: Mikael Olsson
Producent: Ira Mallik

I