Social bakgrund sorterar elever (R)

20 min
Elevers sociala bakgrund betyder mycket för hur de lyckas i skolan. Enligt Skolverkets beräkningar förklarar elevens hemförhållanden hälften av deras studieresultat. Varför är det så?

– Det man vet är att socioekonomisk bakgrund betyder mer än vilket kön och etnicitet du har. Det vet vi om vi tittar på betygsstatistiken från svenska skolor, säger Anna Jobér, lektor i pedagogik vid Malmö högskola som skrivit boken social klass i skolan.

Hon säger att elever från familjer med låg utbildning riskerar att mötas av lägre förväntningar från lärare. De kan också få mindre utrymme i diskussioner. Anna Jobérs forskning visar att exempelvis flickor från arbetarklassen får minst tid att tala i undervisningen.

Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi vid Stockholm universitet har studerat det välbärgade samhället Djursholm. Där har eleverna högst betyg i Sverige.

– De goda studieresultaten måste förklaras med sociologiska faktorer, säger han.

Han pekar på hur barnen i Djursholm tidigt lär sig att uppträda och kommunicera på ett sätt som gör att degynnas av skolsystemet.

Programmet är en repris från den 18 maj 2016.

Lotta Nylander
vet@sverigesradio.se

Lyssnartips: Missa inte vår granskning Pisadoktrinen