Medierna med i häxjakt på muslimer?

19 min
-Av rädsla för islam jagar vi idag muslimer på samma sätt som McCarthy hetsade mot vänstersympatisörer i USA på 50-talet. Och medierna i Europa spelar en stor roll i demoniseringen av muslimer. Det anser Liz Fekete, forskare och chef för Institute of Race Relations () i London. Gäller den här kritiken också svenska medier?

Det försöker vi reda ut genom att fråga bland andra medieforskare Gunilla HulténJMK vid Stockholms universitet, som just gett ut boken "Journalistik och mångfald".

I den går hon igenom mycket av forskningen på det här området. Bland annat då om medierna, islam och muslimer.

Syftet gott, men...

Gunilla Hultén tycker till exempel själv att SVT:s serie Halal-tv hade ett gott syfte, att skapa större förståelse för muslimska perspektiv.

Men resultatet blev ändå att programmet mest handlade om konflikt, polarisering och betonade kulturella skillnader mellan muslimer och övriga samhället.  

En passande fiende

Liz Fekete gav nyligen ut boken "A Suitable Enemy", "En passande fiende", med underrubriken "Racism, Migration and Islamophobia in Europe". I den går hon igenom det hon kommit fram till efter ett 20-tal års forskning.

Kan tillämpas i Sverige 

Men hon har förslag till hur den islamofobi hon noterar i medierna skulle kunna stoppas. Fast frågan är om de förslagen kan tillämpas i Sverige? 

Fekete tycker till exempel att BBC gjorde fel som släppte fram nationalistledaren Nick Griffin i  debattprogrammet Question Time för en

Men hur går det med yttrandefriheten om politiska ledare stoppas?

Islam i 14 tidningar

Hör också om en undersökning av mediebilden av religion- och inte minst islam -  i fjorton svenska dagstidningar.

Den har nämligen Jenny Nordlander och Madelene A. Engstrand granskat i uppsatsen, som de har lagt fram vid JMG vid Göteborgs universitet.

Stämmer med verkligheten

Islam kopplas nästan alltid till något negativt, terroverksamhet och krig. 

Men ibland stämmer kanske schablonerna med verkligheten? Då måste medierna väl ändå rapportera?