Lärarrummet: Den kroppsliga kommunikationen är global

Här finns inget ljud
Idrottsämnet övervinner språkbarriärer men det finns utmaningar med att undervisa nyanlända i idrott och hälsa. Lärare Åke Huitfeldt forskar om nyanlända elevers möte med idrottsundervisningen. UR.