VR Vetandets värld 20091118

19 min
12 kranier från Rounala kyrkogård har blivit symbolen för kampen om de samiska kranierna. I ena ringhörnan: vetenskapen som ser samiska mänskliga kvarlevor som en guldgruva för historieforskning. I andra ringhörnan: sametinget och enskilda samer som anser att det handlar om gravplundring i rasbiologins namn. Redaktör: Jörgen Heikki