Marianne Söderberg

4:23 min
Ett första minne av oförrätt och skam

Marianne Söderberg är frilansskribent och bosatt i Luleå. Hon har 2015 tillsammans med fotografen Anders Alm dokumenterat jordbruk i Tornedalen i boken "Jorden han ärvde".