Bildningsbyrån - finans: Spekulation med pension

Här finns inget ljud
På internationella kapitalmarknaden görs spekulation med pensionen. Om börserna dyker kan stora delar av pensionskapitalet försvinna. Tre miljoner löntagares lån på 150 miljarder kronor berörs. UR.