Studio Ett 31 augusti

Här finns inget ljud
Paolo Macchiarini. Brist på arbetskraft. Pokemon och barn i krigets Syrien. Krisen inom polisen växer. Hjälpvilja enorm efter jordbävningen i Italien. Tyst om funktionshindrades sexbehov.