Vad är ett hem?

44 min
Ett hem är kanske det starkaste uttrycket för hur vi identifierar oss själva. Men vem och vad bestämmer hur det ska se ut?

Idag ser vi ett enormt intresse för hus och hem: TV-program, veckotidningar och hemma-hos reportage i varenda helgbilaga. Dessutom väljer eller tvingas allt att köpa en bostad istället för att hyra. Filosofiska rummet flyttar den här veckan till Stadsbyggnadsdagen i Upplands Väsby, där vi inför publik ställer frågan: Vad är ett hem?

Medverkande är Sarah Degerhammar, konstnär utbildad på konstfack, Rahel Belatchew, arkitekt på Belatchew arkitekter och Jonna Bornemark, filosof vid Södertörns högskola.

Programledare och producent Peter Sandberg