Kulturnytt 200901104 1305

15 min
Den franske antropologen Claude Lévi-Strauss har avlidit. Operasångaren Erik Sædén har avlidit. Anneli Dufva recenserar den brittisk-pakistanske författaren Nadeem Aslams nya roman ”Den förspillda vakan”. Cecilia Blomberg i onsdagskrönika om politikers försök att anamma litteratur och konstverk. Jan Coster, skådespelare i Västra Götalandsregionen intervjuas av Mia Gerdin om sin turnerande ljusblå teatercontainer. Malmögalleristen Ola Gustafsson protesterar mot att Region Skåne vill göra ett uppehåll i sina konstinköp under två år.