VR Vetandets värld 20091021

20 min
Darwin var hela sitt liv en bokmal av stora mått, med en smak som sträckte sig från Shakespeares historiska dramer till böcker om skalbaggar och Skottlands geologi. Men det är få som vet att hans intensiva läsning av författare som Dickens och Austen också påverkade evolutionsläran. Litteraturforskaren Dame Gillian Beer berättar om hur Charles Darwins teorier påverkades av den skönlitteratur han läste. Vetenskapshistorikern Janet Browne guidar i Darwins bokhylla och vackra rum på Christs College.