Bli en bättre människa – Semka Dedic

5:07 min
Semka Dedic, matematik- och NO-lärare, engagerad i kvinnoföreningen inom den bosnisk-islamiska församlingen i Göteborg.

Hur kan man bli en bättre medmänniska?

Det är frågan som högstadielärare Semka Dedic ställer sig. Hon utgår ifrån korantexter och den muslimska tron i letandet efter vad man ska ta fasta på för att utveckla sig själv.

Jag är muslim. Min tro är islam. Min religion lär mig att vara rättvis. Jag vill göra goda gärningar och hålla mig borta från de dåliga sakerna. Jag inser att jag bär ansvar inte bara gentemot mina kära och nära, skyldigheten inkluderar även andra människor.

Texter

Koranen 99:7-8
Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.

Koranen 9:105
Handla! Gud kommer att iaktta era handlingar och Hans Sändebud och de troende likaså.

Koranen 9:119
Frukta Gud [i ert tal och i era handlingar] och håll samman med dem som älskar sanningen! 

Musik

Moussolou (Oumou Sangaré)
Love and light (Baraka blue)