Att respektera sina föräldrar – Semka Dedic

6:05 min
Semka Dedic, matematik- och NO-lärare, engagerad i kvinnoföreningen inom den bosnisk-islamiska församlingen i Göteborg.

Fyrabarnsmamman och högtadieläraren Semka Dedic ser i den muslimska tron möjligheter till att förbättra sig som människa i vardagen. Det är i relationerna med andra tron kan vägleda oss.

Den som visar godhet mot sina föräldrar får sina synder förlåtna. Att visa godhet mot sina föräldrar ger ett längre liv, ökad inkomst. Vill du underlätta vägen till paradiset så uppvisa godhet mot dina föräldrar.

Texter

Koranen 17:23-24
Er Herre har fastställt att ni inte ska dyrka någonting annat än Honom, Och Han har anbefallt er att visa godhet mot era föräldrar. Så länge en eller båda av dem lever, ska ni aldrig säga “Äh” till dem (minsta gest av irritation), ej heller ska ni skrika åt dem; ni ska behandla dem älskvärt. Och sänk ödmjukt ömhetens vinge över dem och be: “Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig med kärlek; förbarma Dig nu i Din nåd över dem!

Koranen 31:14
Gud har anbefallt människan att visa godhet mot sina föräldrar; hon bör tänka på att modern har burit sitt barn genom det ena svaghetstillståndet efter det andra, fött det och ammat det under två år. Tacka Mig och dina föräldrar och minns att Jag är målet för er färd!

Musik

Koliko je sirom svijeta (Damir Imamović')
Insight XX (Julien Marchal)
Mojoj majci (Hanka Paldum)