Turnyrspecial, späckhuggare och fortsättning på den politiska hälsostriden

41 min
I Kalifornien har guvernören signerat en lag som förbjuder de spektakulära späckhuggarshowerna. Vad ska nu hända med de späckhuggare som levt i fångenskap - kan de återanpassas till frihet?

Thomas Nordegren har sett filmen Blackfish som har bidragit till det kaliforniska förbudet, genom sin dokumentation av djurplågeri och psykotiska späckhuggare som äter upp sina tränare. Det väckte många frågor om djurets natur, och därför kommer Tom Arnbom, valexpert på WWF, till studion.

För två veckor sedan pratade vi i programmet om en Strindberg- och en Ibsenpjäs där kvinnorna bär turnyr. Vi lovade att återkomma till denna ankstjärtsliknande anordning, och i dag är det dags! Inger Olovsson, intendent som arbetar med samlingarna på Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet, besöker oss för att berätta mer. 

Och så fortsätter hälsostriden mellan de två amerikanska presidentkandidaterna. I går offentliggjorde Hillary Clinton ett brev från sin läkare, och senare i dag kommer Donald Trump att redovisa sin hälsa i Dr Oz talkshow. Skymmer diskussionen om vem som är friskast sikten för viktigare politiska sakfrågor, eller är läkarintygen viktiga?

Programledare: Thomas Nordegren
Bisittare: Louise Epstein 
Producent: Anna Tullberg

Hör av dig till oss!