Vila i bönen – Semka Dedic

5:49 min
Semka Dedic, matematik- och NO-lärare, engagerad i kvinnoföreningen inom den bosnisk-islamiska församlingen i Göteborg.

Semka Dedic talar idag om bönens kraft och speciellt den åkallan som kallas duáa.

Duáa är alltid ett vapen som den troende kan använda, som jag kan använda. Genom bönen kan jag be Allah att skydda mig från allt det onda, problem och dåligt uppförande. Jag kan söka skydd hos Honom från att falla in i risken av otrohet (kufr) eller felsteg som görs på grund av stress eller ilska.

Text

Koranen 29:45
Bönen avhåller den bedjande från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft.

Musik

The Poet(Bruno Sanfilippo)
Dua Khatamul Quraan Zikr (trad./Korantext)
Insha Allah (Maher Zain)