Konjunkturen och arbetslösheten

20 min
Ekonomiekot lördag handlar om konjunkturen, konjunkturutsikterna och arbetslöshet. Kan man exempelvis prata om högkonjunktur när arbetslösheten är 7 procent?

Gäster är Jesper Hansson, prognoschef på Konjunkturinstitutet och Ola Pettersson, chefsekonom på LO.