Lärarrummet: Spetsmatte

Här finns inget ljud
På en avancerad nivå pratar de med varandra och lär sig lösa matteproblemen tillsammans. Läroboken används sällan. Vi besöker spetsmatteklassen, årskurs 7-9, på Dammfriskolan i Malmö. UR.