Bakterierna styr våra liv (R)

19 min
Vi har miljarder bakterier inuti oss som påverkar vår hälsa på många olika sätt. De är med och skapar immunförsvaret, gör en del av oss överviktiga och verkar styra hur mycket muskler vi får.

Bakterier inuti oss påverkar vår hälsa på många olika sätt. Vi kan helt enkelt inte leva utan dem.

Nu arbetar forskare över hela världen för att avkoda de signaler som bakterierna använder för att påverka oss. Hittar man dem kan bakterierna bli framtidens läkemedel.

I Göteborg undersöks några tusen personer under flera år för att man ska kunna koppla deras bakterieflora till hälsan, och på Karolinska institutet i Stockholm undersöks hur bakterierna påverkar träningsresultat.

Programmet är en repris från juni 2016.

I programmet medverkar Marianne Quiding-Järbrink, mikrobiolog vid Göteborgs universitet, Sven Pettersson, professor Karolinska institutet och Fredrik Bäckhed, professor Sahlgrenska Akademin, Göteborg