Studio Ett 20 september

Här finns inget ljud
Höstbudgeten, efter bombningen av hjälpkonvoj i Syrien, svårare för allvarligt sjuka asylsökande att få stanna i Sverige, provisoriska enhetsregeringen i Afghanistan, tonfiskinvasion på västkusten

och eftersatt VA-nät ger högre priset på vatten