VR nyheter 20091014

5:03 min
Om en ny cancergen som upptäckts i Göteborg, och Vetenskapsradions kartläggning kring hur svensk kärnavfallsforskning finansieras, samt kritiska röster kring detta.