Birgitta Winberg

4:05 min
Birgitta Winberg är fängelsepräst och har arbetat på Kronobergshäktet i Stockholm i 16 år. Hon prästvigdes 1985 och är president i ett internationellt ekumeniskt nätverk av fängelsepräster. Hon ser det som sin uppgift att tala om den slutna värld som fängelser är - och om dom människor som vistas där.