Igor Stravinsky

42 min
Musikens Picasso och själva symbolen för modern musik - Stravinsky hade många strategier för att hålla sig framkant, särskilt efter flytten till Hollywood. Men varför mörkades det ryska i musiken?

Programledare är Camilla Lundberg och Carl Tofft