Tuppen ska gala

25 min
Ordspråk från Norrland berättar om rollfördelningen mellan könen i 1800-talets bondesamhälle. - Ja, åtminstone berättar de hur normerna såg ut, säger Daniel Andersson vid institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet som studerat ordspråken för sin doktorsavhandling. Det är mannen som är försörjaren och hans val av hustru är viktigt, förmanade ordspråken som tycks nyansera bilden av en självständig kvinnoroll i bondesamhället, säger Daniel Andersson. I ett andra reportage från Baskien i norra Spanien berättar Petra Socolovsky om de språkliga egenheterna hos detta språk som inte liknar något annat. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor om svensk grammatik. - ’bara’ och ’kanske’ på konstig plats - ’obehöriga äger ej tillträde’ - låneord: blir de en- eller ett-ord? - foge-s: regionmöte eller regionsmöte?