Henrik Nilsson

4:20 min
Henrik Nilsson är författare, litteraturkritiker och kulturjournalist i Malmö. Periodvis har han bott utomlands, bland annat i Lissabon och Istanbul, något som satt spår i hans noveller och dikter. Han är egentligen alltid på väg till havet, men under dom krokiga vägarna dit vill han lära sig nya språk och experimentera med fotografier.