Detaljhandelns tillväxt

20 min
Ekonomiekot lördag sänds denna vecka från Göteborg, och handlar om Handelns tillväxt, jobben och vad digitaliseringen betyder.

Gäster är Jonas Arnberg, chefsekonom Svensk Handel, och Ulrika Holmberg, forskare och föreståndare Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs Universitet.