Tekniken som gav oss kartan över det mänskliga genomet

20 min
En större milstolpe för mänskligheten än upptäckten av antibiotika och månlandningen. Så beskrevs kartläggningen av det mänskliga genomet år 2000. Idag är det en viktig teknik inom cancerdiagnostiken.

Professorn i cancergenetik Tommy Martinsson ser kartläggningen av det mänskliga genomet under 1990-talet som en medicinsk milstolpe och en bedrift väl värd ett nobelpris.

Biologen Leroy Hood var en av DNA-sekvenseringsteknikens pionjärer på 1980-talet, då en tävling pågick mellan HUGO-projektet och Celera Genomics för att ta fram ett skarpt verktyg för att söka svar på gennivå.

I programmet medverkar Leroy Hood, biolog, chef för Institute for Systems Biology i Seattle, USA
Tommy Martinsson, professor i cancergenetik Sahlgrenska akademin och förste sjukhusgenetiker, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Vi hör också klipp från år 2000 med Bill Clinton, USA:s president, Tony Blair, Storbritanniens premiärminister och Craig Venter, Celera Genomics.