Mjölk, RFSL, Airbnb

30 min
Ring P1 från Göteborg om bland annat mjölk, RFSL och Airbnb.

Ring P1 från Göteborg med programledare Tomas Tengby. Producent Victor Friberg.