Ett år efter kraschen

30 min
Ettårsdagen av den globala finanskrisen har i veckan markerats på olika sätt och väntas ge avtryck också i nästa veckas ekonomiska världstoppmöte. Radiokorrespondenterna har sökt och funnit krisen också på den årliga honungsmarknaden i Moskva. Och så skildras hur Svarta nejlikan slutligen hedrats i Chile och hur en svensk skattmas kan uppskattas ute i världen. Programledare: Bengt Therner