Lärarrummet: Lärande i samverkan med omvärlden

Här finns inget ljud
"Elevernas motivation, drivkraft och vilja att lära ökar när resultatet av skolarbetet är till nytta för andra." Lektor Helena Sagar forskar inom entreprenöriellt lärande ur ett lärarperspektiv. UR.

Ett program av Anna Hammarén.

Lyssna på programmet på urskola.se