Språkvård på export

25 min
Sedan Sverige och Finland blev medlemmar av EU har arbetet med att göra beslut och texter mera begripliga för medborgarna gått framåt. Det säger Karl-Johan Lönnroth, som är generaldirektör för översättningsverksamheten på Europeiska kommissionen. Här finns sedan länge synen att alla ska få ta del av, och kunna förstå, offentliga handlingar och flera europeiska länder följer nu svenskt exempel. Vad betyder egentligen ’lök på laxen’? Den som vill söka betydelsen av detta och 5000 andra svenska idiom kan gå till nya Svensk ordbok. Ordboken, som ges ut av Svenska Akademien, ger också nya möjligheter att spåra ord bakåt i tiden. Svensk ordbok har bakat in uppgifter från runinskrifter och medeltida ordböcker som inte tidigare varit lätt tillgängliga för hemma-detektiven, berättar professor Sven-Göran Malmgren som arbetat med ordboken. Lyssnarfrågorna denna vecka handlar om riktigt stora frågor: blir språk mera komplicerade eller mer förenklade, undrar Kerstin Bohman i Stockholm. Professor Lars-Gunnar Andersson kommenterar också: - om komparation med 'mer' och 'mest blir vanligare - hur talade folk på 1850-talet? - räkneord på inuitspråk