Kulturnytt: Konsten tar sig an kärnkraften samt Andrzej Wajdas runa

Här finns inget ljud
På Bildmuseet i Umeå ställer konstnärer frågor i atomålderns tidevarv: Hur kan vi informera om atomkraftens verkningar till 4000 kommande generationer? Samt om Andrzej Wajdas plats i filmhistorien.