VR Vetandets värld 20090904

19 min
Socialstyrelsen kom i mars i år med nya riktlinjer för behandling av depression. Riktlinjerna har beskrivits som ett paradigmskifte där psykoterapi nu ska vara första linjens behandling för lindrig depression. Är det samtalets återkomst för den deprimerade? Redaktör: Hjalmar Olsson.