VR Nyheter 20090904

5:00 min
En sorts förebyggande pacemaker kan rädda liv och minska besvär vid lindrig hjärtsvikt. Nyfunna antikroppar väcker hopp i hivvaccinforsningen. Och om ungdomars syn på forskning.